Protiradonová opatření u nových staveb


Návrh protiradonových opatření u nových staveb vychází z kategorie radonového rizika pozemku zjištěné při radonovém průzkumu. Metody vedoucí k ochraně objektu v jednotlivých kategoriích rizika lze shrnout do následující tabulky:

 
Kategorie radonového rizika pozemku
Opatření
nízké
střední
dolní oblast vysokého
vysoké
Hydroizolace

x

x

x

x

Protiradonová izolace
 

*

*

 
Protiradonová izolace + odvětrání podloží
     

*

Protiradonová izolace + odvětraná vzduchová mezera
     

*

Vysvětlivky:
x - standartní doporučené použití
* - použití doporučené pouze v případech, kdy nejsou v kontaktních podlažích obytné místnosti nebo v kombinaci s nucenou ventilací vnitřního vzduchu

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH STAVEB


Podkladem pro projekt protiradonových opatření u stávajících staveb je výsledek podrobné radonové diagnostiky objektu, která zjišťuje druh, polohu a vydatnost zdroje radonu a cesty jeho šíření objektem. Dále se musí zohlednit celkový stav objektu, dispoziční řešení (poloha obytných místností ve vztahu k podloží), těsnost obvodového pláště, systém větrání atd. Největší pozornost by měla být věnována stavu kontaktních konstrukcí. Důsledný a kvalitní stavebně technický průzkum objektu ve vztahu k výsledkům radonové diagnostiky může v konečném důsledku ušetřit značné množství finančních prostředků.
Ochranná opatření.
Copyright © 2006 www.webh.org, www.turistickyruch.cz. Kontakt: jiri.vacek@turistickyruch.cz. [Mapa stránek]